Gedachtekracht voor kinderen


Wil jij kinderen begeleiden in positief denken, voelen en doen? In deze workshop leer je hierop een positieve invloed uit te oefenen, door te coachen met gedachtekracht. We gebruiken het spel ‘ik denk me sterk’ ter inspiratie. Tijdens het spel leren kinderen de eigen niet helpende gedachten herkennen en omzetten in helpende gedachten. Het spel is gebaseerd op de werking van de vier g’s. Deze ’vier G’s’ zijn een uitwerking van de rationeel emotieve therapie, waarvan in onderzoek is aangetoond dat deze werkt. Een groot deel van de spelvormen mag u als beroepskracht ook zelf ervaren. Al spelende ontdekt u de aandachtspunten voor u als coach en spelbegeleider. Na de workshop ben je in staat om samen met kinderen de geheimen van de kracht van gedachten te ontdekken en kun je een keuze maken uit de vele gesprek-, werk-, spel-, teken- , toneel- en visualisatievormen. Gedachtekracht komt van pas in lastige situaties op school en in de vrije tijd en bij het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Zelfvertrouwen neemt toe en omgaan met grenzen en opkomen voor jezelf en een ander word eenvoudiger. Het spel heeft daardoor ook een positieve invloed op het functioneren van de groep. We werken met positieve en bevestigende communicatie, waardoor kinderen zich gezien en gehoord voelen en meer uitgenodigd hun denken, voelen en doen met anderen te delen.  De workshop is interactief en ervaringsgericht. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling word gedaan. Er is alle ruimte voor je vragen.

 

Informatie
Deze module kan gevolgd worden als nascholing door beroepskrachten die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals (kindery)yogadocenten, kindertrainers, kindertherapeuten, kindercoaches en orthopedagogen. Ook leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers kunnen deze module toepassen in hun werk met kinderen. De module wordt verzorgd door Mirelle Valentijn.

 

Lesdata
Kosten
125,00
Inschrijvingen
1 / 12
1) Za 24-Maa 201810.30-16.30 uur
Gedachtekracht voor kinderen
Docent: Mirelle Valentijn
Adres: Operetteweg 92 in Almere