Basic kindercoach opleiding


De basic kindercoach is een opleiding van 12 dagen gedurende 6 maanden. De opleiding is voor cursisten die op een snelle en effectieve manier kinderen willen coachen met verschillende ouder- en kindcoachtechnieken. Klik op een van onderstaande links om de lesdata te bekijken.

 

Wat leer je?

• De basisprincipes van het coachen: basishouding, gesprekstechnieken, ontwikkelingspsychologie, trajectopbouw, sessieopbouw.
• Ouders op positieve en constructieve wijze te betrekken bij je coaching.
• Kunstzinnige, creatieve en emotie- en lichaamsgerichte ouder- en kindercoachtechnieken, die direct toepasbaar zijn in je werk met ouders en kind.
• Werken met innerlijke verbeelding waardoor er op een diep niveau blijvend contact met de oplossing gemaakt kan worden.

•  Creatieve technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren in te zetten als coachtool.

• Gesprekstechniek om met ouder en/of kind dieper in te gaan op het werkstuk dat ze hebben gecreëerd. 
• Creatief na te denken en in te spelen op de hulpvraag van je cliënten.
• Jouw authentieke visie op kindercoaching ontwikkelen van waaruit jij straks aan de slag kunt gaan in de praktijk.
• Opzetten en uitvoeren van een oefentraject van 5 sessies.

 

In één keer betalen
Start Prijs Early bird Lokatie Inschrijven
Start: zo 3 september € 1295 € 1230 Almere Klik hier>>
Start: zo 14 januari € 1295 € 1230 Almere info volgt
Bekijk de voorwaarden voor de  Early Bird Korting.

 

Per module betalen Dagen Prijs Inschrijven
Basis kindercoaching 2 € 250 Klik hier>>
Oudercoachtechnieken 2 € 250 Klik hier>>
Kindercoach technieken 2 € 250 Klik hier>>
Creatieve kindercoaching 2 € 250 Klik hier>>
Kunstzinnige kindercoaching 2 € 250 Klik hier>>
Kindercoach intervisie 2 € 250 Klik hier>>
Totaal: 12 € 1500 Agenda

 

* Het is mogelijk om de creatieve modules om te zetten in de lichaams- of emotiegerichte modules. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Registratie
Na het afronden van de  opleiding ontvang je een kindercoach certificaat en word je opgenomen in het Jip & Jan register. Deze certificering geeft recht om het Jip & Jan keurmerk te voeren. Na het behalen van je kindercoachcertificaat kun je je inschrijven bij Adiona, de beroepsorganisatie voor kindercoaches.