Weerbaar tegen pesten


In deze module leer je welke technieken je kunt inzetten om kinderen weerbaarder te maken tegen pesten. We gaan in op het verschil tussen plagen en pesten, welke vormen van pestgedrag zijn er, welke rollen komen binnen het pestprobleem voor?  Daarnaast leer je hoe je kinderen kunt helpen om hun sociale weerbaarheid te vergroten. We onderzoeken de verschillen tussen sub-assertief, assertief en agressief gedrag. Je gaat aan de slag met gesprekstechnieken en speelse werkvormen waarbij oplossingsgericht handelen centraal staat. Als kinderen leren om zelf plannen te bedenken die hun probleem kunnen oplossen, voelen ze zich minder machteloos en komen ze krachtiger en zelfstandiger voor zichzelf en anderen op. Na het volgen van de module ben je in staat om samen met kinderen en tieners  naar oplossingen te zoeken die hen helpen om te gaan met pesten en die hun sociale weerbaarheid vergroot. Kinderen ontdekken dat ze zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen op lastige situaties op school en in het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

 

Informatie
Deze module kan gevolgd worden als nascholing door beroepskrachten die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals (kindery)yogadocenten, kindertrainers, kindertherapeuten, kindercoaches en orthopedagogen. Ook leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers kunnen deze module toepassen in hun werk met kinderen. De module wordt verzorgd door Mirelle Valentijn.

Lesdata
Kosten
125,00
Inschrijvingen
1 / 12
1) Za 13-Okt 201810.30-16.30 uur
Weerbaar tegen pesten
Docent: Mirelle Valentijn
Adres: Operetteweg 92 in Almere