Weerbaar tegen pesten


In deze module verdiepen we ons in pesten: wat is het verschil tussen plagen en pesten, welke vormen van pestgedrag zijn er, welke rollen komen binnen het pestprobleem voor?  Daarnaast gaan we leren hoe we kinderen kunnen helpen om hun sociale weerbaarheid te vergroten. We onderzoeken de verschillen tussen sub-assertief, assertief en agressief gedrag. We gaan aan de slag met verschillende gesprekstechnieken en speelse werkvormen. Oplossingsgericht handelen staat hierbij centraal: als kinderen leren om zelf plannen te bedenken die hun probleem kunnen oplossen, voelen ze zich minder machteloos en komen ze krachtiger en zelfstandiger voor zichzelf en anderen op. Na de workshop ben je in staat om samen met kinderen en tieners  naar oplossingen te zoeken die hen helpen om te gaan met pesten en die hun sociale weerbaarheid vergroot. Kinderen ontdekken dat ze zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen op lastige situaties op school en in het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

 

Informatie
Deze workshop weerbaar tegen pesten kan gevolgd worden door beroepskrachten die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals trainers, kindercoaches, kinderyogadocenten, kindertherapeuten en orthopedagogen. Ook leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers kunnen deze module toepassen in hun werk met kinderen. De module wordt verzorgd door Mirelle Valentijn, auteur van het spel ‘ik denk me sterk’ en medeoprichtster van Stichting omgaan met pesten. Mirelle is opgeleid tot omgangskundige en trainer. Zij heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan beroepskrachten die werkzaam zijn binnen het onderwijs en begeleiding van kinderen en tieners. Zij ervaart een enorm plezier in het delen van haar eigen kennis en ervaring, opgedaan tijdens het werken met kinderen en tieners. Zij heeft haar eigen praktijk voor levensgeluk in Wilnis voor jong & oud, waar zij kan werken vanuit haar hart. 
De cursus is inclusief lesreader. Overige studiemateriaal is verkrijgbaar in de onlineshop.

 

Lesdata
Kosten
125,00
Inschrijvingen
4 / 12
1) Zo 08-Okt 201710.30-16.30 uur
Weerbaar tegen pesten
Docent: Mirelle Valentijn
Adres: Operetteweg 92 in Almere